خشونت علیه زنان و انواع آن

خشونت علیه زنان و انواع آن

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است،

که برای توصیف کلی رفتار های خشونت آمیز  علیه زنان به‏ کار می ‏رود.

این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال می‏ شود،

و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را،

«هرگونه عمل خشونت‏ آمیز بر پایه جنسیت که بتواند،

منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است،

که شامل «تهدید به این کارها، اعمال جبار، یا سلب مستبدانه آزادی،

چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی» می‏ شود.

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‏ کند،

که این خشونت ممکن است،

توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و حکومت اعمال شود.

خشونت علیه زنان ممکن است به اشکال زیر دیده شود:

۱- خشونت جسمی

خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‏ های گوناگون انجام می‏ شود،

و کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می ‏گیرد.

این خشونت به هر گونه رفتار غیر اجتماعی نیز اطلاق می‏ شود،

که از لمس کردن بدن زن شروع شده،

و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی جسم زن را مورد آزار قرار می ‏دهد.

بهای خشونت جسمی

عبارت است از اعضای شکسته، پارگی‏ ها، زخم‏ ها، بریدگی‏ ها، کبودی‏ ها،

جراحات داخلی، ضربه مغزی، اسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل،

سقط جنین، بیماری‏ های جنسی، حاملگی‏ های ناخواسته و اقدام به سقط جنین غیر قانونی،

مرگ زن در اثر آسیب ‏های جسمی.

  ۲- خشونت جنسیخشونت علیه زنان و انواع آن

خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می‏ شود،

که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می‏ گیرد.

این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی، اتفاق بیفتد،

و به صورت لزوم به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد.

در حیطه اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناس تحقق می ‏یابد.

در ایران درجه پذیرش خشونت جنسی در زندگی زناشویی بسیار بالاست،

و معمولاً زنان در محافل خانوادگی از آن پرده برنمی‏ دارند،

زیرا تحمل این نوع خشونت عادت شده است و آن را طبیعی می‏ انگارند،

لذا از طرح موضوع نیز احساس شرم می‏ کنند.

تجاوز جنسی هرگاه از سوی فرد ناشناسی انجام پذیرد،

بازتاب اجتماعی و مطبوعاتی آن در ایران بسیار وسیع است،

و رفتار مرتکب از همه‏ سو تقبیح شده،

و مردم مجازات او را با شدت هر چه بیشتر خواستار می‏ شوند.

بهای خشونت جنسی

زنانی  که مورد خشونت جنسی قرار می‏ گیرند،

دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می‏ شوند،

که بر کل رفتار های آن ها نسبت به جنس مرد تأثیر می ‏گذارد.

گاهی زنان صدمه دیده در زندگی جنسی دچار سردی و افسردگی شده،

و نفرت و واهمه از جنس مرد را هرگز در طول زندگی خانوادگی و اجتماعی خود از یاد نمی ‏برند.

  ۳- آزار جنسی خشونت علیه زنان و انواع آن

هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن بدون توافق صریح یا ضمنی،

مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی به شمار می‏ آید.

آزار جنسی ممکن است در محیط کار، جامعه یا در محیط خانواده،

از سوی منسوبین مذکر اعمال شود.

در این گونه موارد، زنان درگیر مسئله ‏ای می‏ شوند،

که گاهی برای همیشه سری و محرمانه باقی می‏ ماند زیرا اگر تسلیم شوند،

بر خلاف باور هایشان عمل کرده‏ اند،

و اگر تسلیم نشوند به بی‏ آبرویی، از دست دادن شغل و تحمل انواع دیگری از خشونت می‏ انجامد.

از جمله نمونه ‏های آن مزاحمت‏ های تلفنی، متلک ‏پرانی‏ های پسران و مردان در خیابان،

مزاحمت در معابر و … است.

آزار جنسی در بسیاری از زبان‏ ها لفظی است نو پدید،

که با تحول دیدگاه‏ های حقوق زن در جوامع وارد حوزه اثر زبان متداول مردم می‏ شود،

اما این نوع خشونت هنوز به ‏طور روشنی تعریف نشده است،

و تا زمانی که از آن تعریف مشخصی ارائه نشود،

نمی‏ توان به طور جدی با آن مبارزه کرد.

به‏ محض ورود واژه «آزار جنسی» به فرهنگ لغات یک جامعه می‏ توان اقداماتی علیه آن آغاز کرد.

در ایران، مثل اغلب جوامع، معمولاً وقتی زنی از مزاحمت مردی در تاکسی یا معابر عمومی شکوه می‏ کند،

طوری با او برخورد می ‏شود که گویی خود او مسبب این مزاحمت است.

لذا زنان بیشتر ترجیح می‏ دهند،

برای حفظ حرمت خود حرفی از این گونه موارد به میان نیاورده،

و در سکوت و انزجار خشونت را تاب آورند.

بهای آزار جنسی

از میان رفتن حس اعتماد به نفس، گوشه‏ گیری از اجتماع،

و ایجاد روح بدبینی در زن بهای هنگفتی است،

که بابت آن پرداختن می‏ شود و در بر گیرنده ‏های زیان ‏های مالی و معنوی است.

  ۴- خشونت روانی خشونت علیه زنان و انواع آن

رفتار خشونت ‏آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‏ دار می ‏کند.

این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بددهانی، تمسخر، توهین، فحاشی،

متلک، تهدید های مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد کردن،

جداکردن زن از دوستان یا خانواده و از این گونه موارد اعمال می‏ شود.

در ایران می‏ توان موارد بسیاری را در رده خشونت‏ های روانی به شمار ‏آورد،

که شرافت و غرور و اعتماد به نفس زنان را مورد تعرض قرار می ‏دهد.

اما هنوز خسارات و ضایعات ناشی از آن ارزیابی نشده است.

بهای خشونت روانی

 • از کار افتادگی ادراکی، تلاشی اعتماد به نفس،
 • انواع افسردگی‏ ها،
 • عدم کفایت زن در مدیریت خانواده
 • تقلیل جاه‏ طلبی در محیط کار
 • گریز از مشارکت در امور اجتماعی،
 • باز سازی رفتار خشونت ‏آمیز در کودکان
 • عدم موفقیت کودکان در تحصیل
 • عدم کارایی زن در محیط کار (که گاهی به اخراج او منجر می‏ شود)
 • پناه بردن به دارو های روان‏گردان، الکل و مواد مخدر
 • پناه بردن به قمار، فالگیری و رمالی
 • از دست رفتن استعداد های بالقوه زن
 • دست زدن به خودکشی
 • از دست دادن اعتبار خانوادگی و اجتماعی.

۵- خشونت مالی خشونت علیه زنان و انواع آن

در بسیاری از نقاط جهان، زنان نیروی کار بی‏ جیره و مواجب هستند،

و باید تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند،

بی‏ آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند.

آنان دسترسی به منابع اقتصادی ندارند،

و تا پایان عمر کاملاً وابسته به مرد خانواده یا افراد ذکور باقی می‏ مانند.

چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند،

ادامه زندگی زنان جداً به مخاطره می ‏افتد؛

گاه دچار سوء تغذیه می ‏شوند،

و گاه حتی به ابتدایی ‏ترین ضروریات زندگی دسترسی ندارند.

در خانواده‏ های فقیر، به‏ خصوص، محدودیت دسترسی زنان به پول نقد،

مسئله مرگ و زندگی محسوب می‏ شود،

خاصه هنگامی‏ که مرد اولویت دیگری در خارج از قلمرو منزل و خانواده برای خود قاءل است.

افراد ذکور خانواده گاه حتی زنان را از درآمد یا ارث خود محروم می ‏کنند.

برخی از زنان بعد از ازدواج نیز به علت عوامل فرهنگی در خانه حبس می‏ شوند،

و شواهرانشان اجازه اشتغال به آنان نمی‏ دهند.

در جوامعی که زنان اغلب سواد خواندن و نوشتن یا تجربه سرمایه‏ گذاری ندارند،

این محرومیت ابزاری می‏ شود برای تشدید وابستگی آنان به مردی که با او زندگی می‏ کنند،

و اغلب قربانی خواسته ‏های فزاینده همان مرد می‏ شوند.

بهای خشونت مالی

در ایران نیز خشونت مالی به صور گوناگون زندگی زنان را تحت‏ الشعاع قرار می‏ دهد.

 • محرومیت زنان از سواد و آفرینش‏ کاری و حرفه ‏آموزی
 • عدم دسترسی به فرصت‏ های برابر ازحیث حرفه‏ آموزی
 • موانع قانونی ناظر بر ارث‏ بری که زن را از مالکیت موروثی بر زمین و عرصه محروم می‏دارد.
 •  زن پس از طلاق (پس از سال‏ های مدید زندگی با شوهرش) هیچ حقی بر سرمایه افزون شده زندگی مرد،

در دوران زندگی مشترکشان ندارد و در نظام حقوقی ایران شریک اموال همسرش نیست.

 • مجوز قانونی چند همسری، زندگی زنان را از نظر مالی متلاطم می‏ سازد،

زیرا منابع مالی شوهر بین آن ها تقسیم می‏ شود. حتی ارث شوهر مشمول همین قاعده است.

 •  امنیت شغلی در دوران بعد از مرخصی زایمان در خطر قرار می ‏گیرد.
 •  زنان در عمل، از دستمزد کم تری در محیط کار بهره می ‏برند.
 •  شوهر مجوز قانونی و سنتی در اختیار دارد و می ‏تواند با استفاده از آن مانع اشتغال همسرش بشود.
 •  زنان با وجود حقی که بر مهریه و اجرت‏ المثل دارند، اما چون طلاق حق انحصاری و مطلق مرد است،

اغلب همین حقوق مالی را به‏ ازای طلاق بذل می ‏کنند و دست خالی رها می‏ شوند.

 • زنان شاغل که تمام درآمد خود را به سالیان به خانه می‏ برند و خرج می ‏کنند.

چون در اموال خانوار شریک مرد محسوب نمی ‏شوند، در صورت وقوع طلاق یا مرگ شوهر،

یا ازدواج مجدد شوهر به شدت گرفتار فقر و استیصال می‏ شوند و در ایام پیری تنها می‏ مانند.

۶- خشونت سیاسی تعریفخشونت علیه زنان و انواع آن

خشونت سیاسی با عملکرد اهرم‏ های قدرت رسمی یعنی دولت علیه زنان اعمال می‏ شود.

این خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون‏ گذاری انعکاس می‏ یابد،

و به‏ صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست‏ گذاری ظاهر می‏ شود،

به‏ خصوص در برنامه‏ های فرهنگی دولت تجلی می‏ یابد.

در جهان سوم که جهان ‏بینی اغلب بر هنجار های اجتماعی،

با برابری حقوق زن و مرد در تعارض است، خشونت سیاسی تقویت می ‏شود.

بهای خشونت سیاسی

آسیب ‏پذیری روانی، عاطفی و جسمی زنان مهم ترین بهایی است،

که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می‏ کند.

علاوه بر آن، عمیق شدن روز افزون فاصله ذهنی زن و مرد،

گریز زن یا حذف او از عرصه فعالیت و رقابت اجتماعی و سیاسی،

پذیرش فرودستی از سوی زنان و تقویت شالوده مردسالاری،

و تقویت کلیشه‏ های تبعیض ‏آلود در جامعه

را نیز می‏ توان در رده بهای خشونت سیاسی منظور نمود.

منبع: http://psychnews.ir

بی بی ناز بزرگترین وبسایت تخصصی زنان، بررسی مشکلات زنان در بی بی ناز، نیاز های زنان در بی بی ناز

 • پیشگیری از چاقی با میوه ها

  پیشگیری از چاقی با میوه ها

  پیشگیری از چاقی با میوه ها خیلی از ما هنوز نمی دانیم مصرف برخی میوه های خاص، باعث پیشگیری …
 • مواد غذایی پر کالری که شما را چاق نمی کند

  مواد غذایی پر کالری که شما را چاق نمی کند

  مواد غذایی پر کالری که شما را چاق نمی کند برخی مواد غذایی اگرچه کالری بالایی دارند، مصرف آ…
 • تأثیرات چای بر زیبایی

  تأثیرات چای بر زیبایی وقتی صحبت از زیبایی و سلامت باشد، چای، استفاده های زیادی دارد. نه تن…
 • راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز

  راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز

  راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز به گزارش بی بی ناز و به نقل از پیجو به نقل از davidwo…
 • نه به خشونت علیه زنان!

  نه به خشونت علیه زنان!

  نه به خشونت علیه زنان! تهمینه میلانی می دانید؟ خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دما…
 • پیشگیری از چاقی با میوه ها

  پیشگیری از چاقی با میوه ها

  پیشگیری از چاقی با میوه ها خیلی از ما هنوز نمی دانیم مصرف برخی میوه های خاص، باعث پیشگیری …
 • مواد غذایی پر کالری که شما را چاق نمی کند

  مواد غذایی پر کالری که شما را چاق نمی کند

  مواد غذایی پر کالری که شما را چاق نمی کند برخی مواد غذایی اگرچه کالری بالایی دارند، مصرف آ…
 • تأثیرات چای بر زیبایی

  تأثیرات چای بر زیبایی وقتی صحبت از زیبایی و سلامت باشد، چای، استفاده های زیادی دارد. نه تن…
 • راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز

  راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز

  راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز به گزارش بی بی ناز و به نقل از پیجو به نقل از davidwo…
 • نه به خشونت علیه زنان!

  نه به خشونت علیه زنان!

  نه به خشونت علیه زنان! تهمینه میلانی می دانید؟ خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دما…

بررسی کنید

راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز

راه های طبیعی افزایش سروتونین در مغز به گزارش بی بی ناز و به نقل از پیجو به نقل از davidwo…